HOME > 행사일정 > 행사일정 
제목   l  It's Daejeon 3 · 1절 자전거 대행진(3/1)
날짜   l  2018.03.01 조회수   l  280
다운로드   l

○ 행사명 : It's Daejeon 3 · 1절 자전거 대행진

○ 일   시 : 2018. 3. 1.(목), 10:30

○ 장   소 : 엑스포시민광장 일원

○ 주   최 : (주)충청투데이

○ 주   관 : (주)타오기획

○ 문   의 : (주)충청투데이 문화사업국 042-380-7074 /

               http://www.cctoday.co.kr/?mod=html&act=event&code=51
            2019 년 01            
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31