HOME > 행사일정 > 행사일정 
제목   l  2018 대전 핑크런(4/29)
날짜   l  2018.04.29 조회수   l  246
다운로드   l

○ 행사명 : 2018 대전 핑크런

○ 일   시 : 2018. 4. 29.(일), 09:00~14:00

○ 장   소 : 엑스포시민광장 일원

○ 주   최 : 한국유방건강재단

○ 주   관 : 아모레퍼시픽

○ 문   의 : 마움기획 02-3445-2018 / https://www.pinkcampaign.com/intro/daejeon.do


            2018 년 12            
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31